Financiële problemen in de Opvang en Beschermd Wonen

Cliënt van de rekening

Voorwoord Bruggen slaan is noodzakelijk

Cliënt van de rekening

Schuldig in de opvang

Marijn hoopt op een wonder

Stress-sensitieve dienstverlening

Overal werd ik bij de schuldhulpverlening afgewezen

Actieve aanpak werkt

Financiële hulpverlening is echt een vak!

De samenleving is te complex, stelt te hoge eisen

Geld & Geweld

Sociaal verantwoord incasseren kan – en het werkt!

De huidige schuldhulpverlening past niet!

Colofon

Cliënt van de Rekening is een productie van Federatie Opvang in het kader van het project “Vergroten Financiële Zelfredzaamheid van Cliënten” en werd mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van SZW. Redactie: Marthe Riemeijer en Karen van Brunschot. Co-lezer: Thessa Blanke. Eindredactie: Jan Dobbe, Leiden. Vormgeving: Creja ontwerpen. Fotografie: Hans Kouwenhoven, Jean Counet, Koen Peeters. Websites: www.clientvanderekening.nl en www.opvang.nl

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze uitgave!