Sociaal verantwoord
incasseren kan –
en het werkt!

Faircasso en Gerechtsdeurwaarder Jongerius vertellen hun verhaal

Mensen in de opvang, die ook nog eens gebukt gaan onder soms extreem hoge schulden, vallen nogal eens in handen van agressief opererende incassobureaus. Vaak is dat het laatste duwtje om kopje onder te gaan. Gelukkig zijn er steeds meer deurwaarders en incassobureaus die inzien dat deze aanpak alleen maar verliezers kent. Twee van deze sociaal verantwoord werkende bureaus stellen we hier aan u voor.

'Onze signaleringsfunctie in schulden is van essentieel belang'

Marco Ruiten, Jongerius gerechtsdeurwaarders

Jongerius Gerechtsdeurwaarders wil het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren behalen. Met aandacht en ruimte voor zowel crediteur als debiteur lukt het de organisatie om hoge incasseringsscores te behalen. Commercieel manager Marco Ruiten licht toe.

'Betaalachterstand vereist een aanpak op maat. Er zijn debiteuren die niet willen betalen en er zijn debiteuren die dat wel willen maar dit door persoonlijke omstandigheden (tijdelijk) niet kunnen. Tussen die twee uitersten bestaan allerlei varianten. Elke situatie is weer anders en het gaat vaak om complexe situaties. Onze medewerkers hebben geen prestatiebonus of omzettargets en hebben dus alle ruimte en tijd om zich in te leven in de persoonlijke situatie van de debiteur. Ook wanneer het gaat om een oudere, of iemand met een mentale beperking, waarbij meer geduld en begeleiding nodig is.Allereerst is persoonlijk contact met de debiteur van belang. Lukt dat niet per post, e-mail of telefoon, dan is huisbezoek een goede optie. Wij brengen dan samen met de debiteur en via externe bronnen de situatie nauwkeurig in kaart. Op basis van de verzamelde informatie schatten we in welke aanpak en communicatievorm het meest effectief zal zijn, primair rekening houdend met de persoonlijke situatie van de debiteur. Daarbij verwijzen we ook door naar de juiste instanties die mensen met een beginnend of structureel betalingsprobleem verder kunnen helpen. Wij onderhouden daarom een goed contact met deze organisaties. Onze signaleringsfunctie in schulden is dus van essentieel belang.' 

‘Onze medewerkers hebben geen prestatiebonus of omzettargets’ 

 Onze aanpak leidt ertoe dat een vordering meestal geïncasseerd wordt, én dat er een oplossing-op-maat met de debiteur wordt bereikt. Onze scores behoren tot de hoogste van de markt. Werkt een vooraf ingeschatte aanpak niet, dan gaan we over tot het next best scenario. Flexibiliteit in aanpak dus en snel kunnen schakelen naar een andere aanpak en communiceren via diverse soorten media. Momenteel zijn we bezig met het behalen van het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren. We verwachten het dit voorjaar te ontvangen.'

‘Het werd hoog tijd voor een andere aanpak’

Jaime Jorba Bos, directeur Faircasso

Faircasso breekt met de gewoonte van incassobureaus en deurwaarders om mensen met betalingsachterstanden als melkkoe te gebruiken. Zij zochten naar een vriendelijke en oplossingsgerichte incassomethode met oog voor de schuldeiser én de schuldenaar. Directeur Jaime Jorba Bos vertelt er meer over.

‘Incassobureaus en deurwaarders gebruiken mensen met betalingsachterstanden al decennia lang als melkkoe. Het werd hoog tijd voor een andere aanpak. Wij hebben gezocht naar een vriendelijke en oplossingsgerichte incassomethode met oog voor de schuldeiser én de schuldenaar en gericht op het voorkomen van gerechtelijke procedures. Zo ontstond stichting Faircasso, het eerste incassobureau in Nederland zonder winstoogmerk, waar het belang van alle betrokken partijen centraal staat en niet de eigen winst door steeds sneller en meer kosten op te voeren.

‘We begeleiden een hulpvrager maximaal drie jaar, waarbij het ons niet uitmaakt of er al dan niet een regeling bij ons loopt’

Het begint natuurlijk allemaal bij het voorkomen van betalingsachterstanden! Daarom helpen wij organisaties met bellen en bezoeken van klanten zodat ze binnen hun eigen incassoproces zo snel mogelijk betaald worden en met klanten in contact komen en blijven die niet kunnen betalen. Zo voorkomen we in veel situaties dat een betalingsachterstand aan een incassobureau of deurwaarder uit handen gegeven moet worden.
Wij doen er alles aan om in contact te komen en zoeken samen met de schuldenaar naar een oplossing op maat, die een gerechtelijke procedure voorkomt. Aansluitend bieden wij vanuit onze afdeling ‘Hulp Bij Schulden’ een traject aan de schuldenaar structureel uit al zijn schulden te krijgen. We begeleiden een hulpvrager maximaal drie jaar, waarbij het ons niet uitmaakt of er al dan niet een regeling bij ons loopt. Alle klanten van onze klanten die hulp aanvaarden worden binnen dit traject geholpen.
Deze nieuwe werkwijze voorkomt meer schulden en leidt tot een beter incassoresultaat dan de ‘ouderwetse en harde’ aanpak. Ook nemen onze opdrachtgevers minder snel afscheid van een klant. Bovendien dragen we bij aan het voorkomen van meer schulden, waardoor er ook een breed maatschappelijk belang gediend wordt.’